Zeena Parkins ve Elektronik KarmaşaGeçen gün burada Ikue Mori ve Zeena Parkins'in bir canlı performans videosunu eklemiştim. Parkins'in elektrikli arp olarak nitelendirebileceğimiz enstrümanını farklı analog sintizayzırlar, osilatörler ve her türden elektronik efekt yapan cihazla desteklediğinden de bahsetmiştim. Bugün kafama nasıl cihazlar kullandığı konusu takıldı ve cevabı Parkins'in web sitesinde buldum. Ekipmanlar fotoğraflarda görülüyor ama çözebilene aşk olsun :)1 yorum :

Ahmet dedi ki...

Birkaç not da Halil Turhanlı'nın "Anarşik Armoni" kitabından ilave yapmak istiyorum müsadenle.
Zeens Parkins ,(Michigan)Detroit doğumlu.Müziğe klasik piyano eğitimi alarak başladı.Arp'ı yardımcı çalgı olarak seçti ve bu çalgıda yeni potansiyeller keşfetti.Elektro-arp'ı yeniden tanımladı.
1970'lerin sonlarında,Detroit'te müzik eğitimi gördüğü yılarda para kazanabilmek için
Janus Circus adlı bir tiyatro topluluğunda kostüm ve sahne tasarımcısı olarak işe başladı.Janus Circus'un çıktığı bir Avrupa turnesinde Chris Cutler ve Lindsay Cooper ile tanıştı.News From Babel adlı toplulukta onlarla birlikte çaldı.Cooper o dönemde ayrıca European Feminist Improvising Group adını taşıyan,doğaçlamayı özgürleştirici bir strateji olarak benimseyen ve bilinç yükseltmede doğaçlamadan yararlanan bir kolektivitenin içinde yer alıyordu.Cooper'dan doğaçlamanın kadınların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri açısından ne denli önem taşıdığını öğrendi.
1980'lerin ikinci yarısında(NYC)Lower East Side'a yerleşen Perkins buradaki doğaçlama müzisyenleri arasına katıldı.John Zorn,Eliot Sharp gibi avandgardist'lerle çalıştı,Butch Morris'in topluluğunda yer aldı.Viyolonselci Tom Cora'nın Fred Frith ile ortaklaşa yürüttüğü Skeleton Crew projesine üçüncü müzisyen olarak katıldı.Parkins'in gitar telleri takılmış,pedal mekanizması değiştirilmiş,kristalize tınılar çıkaran elektro-arp'ı Skeleton Crew'in müziğine değişik bir renk ve parlaklık getirdi.Gay müzisyen Chris Cochrane ile birlikte No Safety adlı topluluğu kurdu.Şarkı yapısını dıştalayan,doğaçlama
yoluyla bu yapıyı bozan ,hardcore ve caz arasında köprü kuran bir gruptu.
Onun asıl anılması gereken solo çalışması Isabelle Eberhardt'ın yaşamı üzerine kurulmuş Isabelle albümüdür.Çok kısa ömrünü hiçbir yerde kök salmadan yaşamış olan Eberhardt ,Rosi Braidotti'nin kavramsallaştırmasıns başvurarak söyleyecek olduğumuzda,bir "göçebe özne" idi.Braidotti bu kavramla kadının akışkan ve dinamik varoluşuna, kadının karmaşık ve çelişkili deneyimlerine ,bedeni ve zihni arasındaki yoğun geçişlere dikkat çeker.Göçebe özne için aslolan gitmek,yol almaktır.O, pek çok girişi olan açık bir haritadaki karmaşık ve çatallı yolları izler.Değişik coğrafyalar arasında yaşar.Yerleşmez,sadece konaklar.Çok sayıda bölgesel dilin kaynaşmasıyla ortaya çıkmış melez bir dili konuşur.
Eberhardt ölümünden sonra yayımlanan ve özyaşamsal ögeler taşıyan Başıboş başlıklı romanında sürüklenmenin kurtuluş olduğunu belirtir.Hiçbir yere demir atmayan ve hiçbir limana sığınmayan sarhoş bir gemi gibi seyreden,sınırları olmayan bir ülkede ve uçsuz bucaksız göğün altında yaşayan bir kadının öyküsünü anlatır.
Perkins,Isabelle albümünde bu ilginç insanın serüven dolu yaşamından yola çıkarak göçebe ve melez bir müzik yaratmış,Oda müziği,doğaçlama,Kuzey Afrika nağmeleri,Ortadoğu ritmleri,davulcu Ikue Mori'^nin motorik vurşları...Göçebe özne olarak kadının sesini duyuran bu albüm ,yasaların ve kurumların olmadığı bir coğrafyaya açılan yoları işaret ediyor .
Zeens Parkins avangardist koreografların ve dans topluluklarının çalışmaları için kompozisyonlar yazdı,video sanatçıları ve ses tasarımcılarıyla ortak projeler gerçekleştirdi,koreograf Jeniffer Lacey ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Shot" adlı çalışma ve video sanatçısı Jeanne Higgins ile birlikte gerçekleşen "Arch" adlı mültimedya performans öne çıkanlar .

Vigo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...