Western Electric: Bottle of MagicAT&T arşivlerinden yakın zamanda yayınlanan bu video,haberleşmede kullanılan o dönemin üstün AT&T teknolojisini ve başarının arkasında bulunan Western Electric tüpleri konu alıyor. Gayet basit bir anlatımla tüplerin çalışma prensiplerini anlatan video Dr. Forest'in ilk tüplerinden o güne kadar gelişen teknoloji anlatılıyor. Videonun tarihi 1943 yılı. Bu arada Stereo Mecmuası'nda yaptığımız en iyi yaptığımız işler arasında bulunan Single Ended Triode’ların Tarihçesine Kişisel Bir Bakış bölümlerine de bakmayı unutmayın...

Hiç yorum yok :