Eroica Phoenix70


Eroica Phoenix70 pre-amplifikatör. Üretim tarihi 1960'lar... 6CA7 triyot kombinasyonu Üüzerine tasarlanmış bir cihaz. 6CA7'nin bias devresi sabit bir bias sistemi olarak işlev görür. Tamura özel siparişi trafolar soğuk haddeleme bakır levha (soğuk rulo) ile üretilmiş. Bu çıkış transformatörü sadece NFB için Miyoshi sargı teline (Tamura patenti) sahip olduğundan, çıkış hattı en kötü yükleme durumu olsa bile çalışması stabilize edilmiştir. Müthiş bir tasarım...

Hiç yorum yok :